International Media Support (IMS) er Skandinaviens største medieudviklingsorganisation med hovedsæde i Danmark. 

Vi støtter lokale medier i lande, der er ramt af væbnet konflikt, humanitære kriser og politiske forandringer.

Uden en uafhængig presse og fri adgang til information kan borgere ikke engagere sig i samfundet og være med til at ændre på deres levevilkår. 

Derfor arbejder vi med medier og partnere verden over for at udbrede ytrings- og pressefrihed, skabe god og kritisk journalistik og fremme journalisters sikkerhed.

Vi har eksisteret siden 2001 og arbejder i 30 lande på tværs af fire kontinenter.

Vi kæmper for at:

  • Redde journalisters liv i verdens brændpunkter og hjælper pakistanske og afghanske journalister, når de bliver truet.
  • Vi støtter lokalradioer i Vestafrika, fx en meget populær kanal i Somalia for og af kvinder. 
  • Vi samarbejder med mediepartnere i Mellemøsten om at udvikle nye medieplatforme
  • Vi sikrer adgang til troværdig og kritisk journalistik i lande som Syrien og Jordan.
  • Vi værner om pressefrihed og skubber på for, at lande i Østeuropa indfører love, der sikrer mediernes arbejdsvilkår.

For IMS er partnerskaber et nøgleord.

Vi er i øjenhøjde med de medier, organisationer og journalister vi støtter, så vores forskellige programmer udvikles i fællesskab efter kontekst og behov. Og så har vores arbejde et tværgående fokus på at fremme kønsbalancen og FN’s 17 Verdensmål- med fokus på mål nr. 16.  

Du kan læse mere om os og vores arbejde på vores internationale hjemmeside.

IMS’ arbejde i tal

47 % af vores arbejde = Udvikling og produktion af indhold til medier.

17 % af vores arbejde = Skabe inkluderende arbejdsforhold for marginaliserede grupper.

26 % af vores arbejde = Beskytte og redde truede journalister, der rapporterer fra krig og konflikt.

10 % af vores arbejde = Fremme pressefrihed globalt.

Foto: Reza Turkmani, Afghanistan 2018