Vi kæmper for pressefrihed

Kun en ud af syv i verden har adgang til frie medier. En fri presse og adgang til information er en menneskeret. Men det går tilbage for demokrati og ytringsfrihed i lande verden over. Vores arbejde bidrager til samfund baseret på troværdighed og gennemsigtighed.

For at medier kan levere troværdig og relevant information, er det vigtigt, at ytrings-og pressefriheden er juridisk beskyttet og respekteret.

Vi arbejder for at fremme lovgivning, der værner om disse rettigheder og samtidig sikrer, at journalister kan arbejde uafhængigt uden at bringe sig selv eller deres kilder i fare.

Vi går i dialog med lovgivere og styrker fagforeninger og institutioner, der arbejder for journalisters rettigheder.

IMS har siden 2001 arbejdet for at udbrede ytrings-og pressefrihed og sikre folks adgang til information. En fri og kritisk presse øger muligheden for, at mennesker kan engagere sig politisk og socialt og dermed ændre på deres levevilkår.