Når katastrofen er ude…

Det er ikke ualmindeligt, at Andreas Sugar får et opkald fra en redaktør på en tyrkisk avis. Det kan også ligne en helt almindelig dag på kontoret, hvis han går direkte videre til et Skype-møde med en sudanesisk online-tv-kanal, inden han mailer frem og tilbage med en libanesisk krisepsykolog og fanger en indonesisk graverjournalist på WhatsApp. Den 48-årige københavner er som Head of Rapid Response i International Media Support ansvarlig for at reagere på pludseligt opståede situationer, som påvirker lokale medier i en eller anden uropræget zone et sted i verden. ”Det kan være en uheldig eller positiv udvikling; alt fra en konflikt eller naturkatastrofe til afsættelsen af en diktator eller underskrivelsen af en fredsaftale,” forklarer Andreas Sugar. ”Nogle gange forsøger vi også at handle præventivt, som da vi støttede en dialogproces mellem medier og politi i Nigeria forud for et omstridt valg.”

International Media Support (IMS) blev etableret i 2001 i efterdønningerne fra folkedrabet i Rwanda og krigen i Eksjugoslavien. Målet var at sikre frie medier og fremelske kritisk og professionel journalistik. Det er det stadig – i dag i over 30 lande mestendels i Mellemøsten, Afrika og Asien. ”Vores støtte afhænger altid af konteksten, men det kan være alt fra rådgivning til diverse sikkerhedstiltag, træning i undersøgende eller andre former for journalistik. Det kan handle om at forbinde lokale reportere med internationale medier eller om at skaffe udstyr,” fortæller Andreas Sugar.

Han henviser til, at det ifølge organisationen Freedom House ikke er mere end 13 procent af verdens befolkning, der har adgang til en fri presse. Det vil sige, at de andre 87 procent omvendt bor i lande, hvor dækningen af politiske nyheder ikke er solid og mangfoldig, hvor journalisters sikkerhed ikke kan garanteres, hvor staten blander sig i mediernes gøren og laden, og medierne ligger under for økonomisk eller andet pres. Det er derfor, IMS er en vigtig aktør, påpeger Andreas Sugar.

”Adgang til frie medier – og dermed troværdig information – har naturligvis enorm betydning for, hvordan borgere i et samfund opfatter verden, hvilke beslutninger de tager, hvem de stemmer på … Som andre NGO’er arbejder vi i IMS for at realisere FN’s Verdensmål, som i sig selv er afhængige af, at folk kan få information, de kan stole på.”

Andreas Sugar leder IMS’ Rapid Response aktiviteter. I september var han i Mozambique for at kigge på, hvordan medierne kan hjælpe med genopbygningen efter forårets voldsomme oversvømmelser.

Andreas Sugar har med en master i international relations fra London School of Economics og ti år i afdelingen for fredsbevarende operationer i FN i New York og i felten haft sin gang på IMS’ hovedkontor ved Nørreport i København siden 2011. En del af arbejdet består i også at møde den tyrkiske redaktør, det sudanesiske onlinemedie, den libanesiske krisepsykolog og den indonesiske graverjournalist i deres dele af verden.

”I Guatemala mødtes jeg med en gruppe journalister fra Nicaragua sammen med et par andre medieudviklingsorganisationer. Da de voldsomme protester brød ud i landet sidste år, slog regeringen hårdt ned på kritikere
og uafhængige medier, og mere end 60.000 mennesker, heriblandt en hel del journalister, er flygtet til nabolandene. Mødet gik ud på at koordinere forskellige tiltag, som kan hjælpe medier og journalister, både i eksil og inde i Nicaragua,” fortæller Andreas Sugar.

”I Colombia havde jeg en aftale med en lokal ytringsfriheds-NGO, som vi har arbejdet med i en række år. Det handlede mest om sikkerhed for journalister. Jeg benyttede også lejligheden til at mødes med et par venezuelanske mediefolk, som er flygtet og nu bor midlertidigt i Bogotá. Situationen er temmelig alvorlig, ikke mindst for de medier, som forsøger at formidle en anden historie end regeringens propaganda. Journalister i Venezuela bliver fængslet, truet, tæsket, får taget deres udstyr … Oppositionsaviser har ikke længere adgang til papir og blæk.” Feltrejsen til Syd- og Mellemamerika har resulteret i en række handlingsplaner, som er udarbejdet med ligesindede partnere både lokalt og internationalt.

Helt konkret har Andreas Sugar og hans team fået en anti-hacking-gruppe til at hjælpe et af de lokale medier i Venezuela, så deres hjemmeside er bedre beskyttet mod cyber-angreb. Desuden arbejder IMS på at bringe nogle af de venezuelanske journalister sammen med kolleger fra Nicaragua, da de allerede har været meget af det samme igennem og dermed har nogle råd og ideer til, ”hvordan man bedst opererer i en repressiv kontekst.”

Hvad med sikkerhed når IMS rejser?

Hverken i Guatemala eller Colombia var det nødvendigt for danskeren selv at tænke i særlige sikkerhedsforanstaltninger, men IMS har sit eget sikkerhedssetup og en rådgiver, medarbejderne kan forhøre sig hos inden rejser til højrisikolande. Han har med egne ord aldrig haft kugler hvinende om ørerne, men han har befundet sig i situationer, hvor det har været nødvendigt at tage visse forholdsregler. ”Det er ikke alle vegne, de lokale magthavere er lykkelige for det, vi laver. Andre steder er det måske mere den almene sikkerhed, man skal tage højde for. I Caracas i Venezuela er folk så desperate, at overfald og væbnede røverier er udbredte, og gaderne ligger øde hen om aftenen. Så der holder man sig selvsagt på eller i nærheden af hotellet efter mørkets frembrud,” siger Andreas Sugar.

En del af Andreas Sugars arbejde er også at rådgive de kritiske journalister og medier i konfliktområderne til at holde igen en gang imellem. ”Der er forbløffende mange steder i verden, hvor det at være journalist er et farligt hverv. Men dem, vi arbejder med, insisterer på at fortsætte kampen, også selv om det kan have fatale konsekvenser. Mange gange siger lokale partnere: ’Vi håber, vi stadig er her, næste gang du besøger os.’

”Vi har selvfølgelig et ansvar i forhold til vores partnere, der sidder midt i hvepseboet. Det er ofte os, der skal råde dem til at holde igen eller træde varsomt, hvor de bare vil ud og gøre det, de brænder for.”


Dette interview er redigeret og blev først bragt i magasinet Dossier i maj 2019. Tekst: Kaspar Steenbach


Vil du vide mere om Andreas arbejde? Følg IMS’ blog eller download mere information om IMS’ Rapid Response indsats herunder.